0904459789 Vũ Lâm

0912273955 Như Quỳnh

***************** Quý khách vui lòng tham khảo mục LIÊN HỆ trước khi đến trụ sở **************

Trang chủ > BẢNG GIÁ BÁN VẢI THUN TRƠN

  MÀU SẮC VẢI THUN TRƠN 4C 65 ( TC 4 chiều )
  1m75-kg2m8 cân kim
  VẢI THUN TRƠN 4C PE ( SU 4 chiểu)
  1m8-kg2m8 cân kim
  VẢI THUN TRƠN 2C PE ống
  1m82-kg2m8.3m.3m2
  VẢI THUN TRƠN 2C 65 ống
  1m82 - kg.2m8.3m.3m2.3m7.4m
  Vải Thun Xecxay Ống may đồ học sinh
  Khổ ống 1m82 - kg 4.8m
  THIÊN THANH                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  XANH NGỌC                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  XANH BIỂN                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  TRẮNG TINH                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  HỒNG ĐÀO                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  TRẮNG GẠO                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  CAM LỢT                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  VÀNG LỢT                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  HỒNG PHẤN                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  CÀ PHÊ                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  CỐM LỢT                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  VÀNG ĐẬM                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  CỐM                         110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  DÂU                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  KEM                         110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  MÔN                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  TÍM CÀ                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  VÀNG CÚC                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  VÀNG CHANH                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
  MUỐI TIÊU                        115,000                   105,000                        79,000                                 100,000  không có 
  XÁM ĐẬM                        115,000                   105,000                        79,000                                 100,000                          75,000
  CHUỐI                        115,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  CAM TƯƠI                        115,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  CA ROT                        115,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  ĐỎ                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  ĐEN                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  TÍM HUẾ                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  XANH ĐEN                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  NÂU                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  ĐÔ                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  RÊU                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
  CAM ĐẬM                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  SEN                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  XANH KÉT                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  VE CHAI                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  CỔ VỊT                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  YA027                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  XANH LÝ                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  XANH YA                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
  BÍCH                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000

Các Bảng giá Khác

Vui lòng để lại sđt liên lạc !!!

Vui lòng để lại thông tin để dược nhận những ưu đãi và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn !!!

Số điện thoại*
Nhu cầu